اهمیت حل سوالات مرحله دوهای سال های قبل بر هیچ کس پوشیده نیست و خیلی از سال ها شباهت های زیادی هم وجود داشته، به همین دلیل یکی از مهم ترین کارهایی که توی بازه ماه آخر قبل مرحله دو به دانش آموزا پیشنهاد میشه حل کردن همین سوالات هست که البته مرور نکات اون با بهترین اساتید میتونه کمک زیادی بهتون بکنه

همونطور که انتظار داشتید تصمیم گرفتیم مرحله دوهای سه سال اخیر رو با بهترین اساتیدی که خودشون هم این آزمون ها رو شرکت کردن و بهترین درصدها رو بدست آوردن دوره برگزار کنیم حتما بهتون توصیه میکنیم که این دوره رو شرکت کنید